LIBERTY 4 LIFE

ALL THE LOVE TO THE WOMEN!
Friday, April 22nd 2022
Written by TANY

Photos by* Ping Chao

"The Dragon Lady" risograph đã được chúng tôi tạo nên với một lòng kính trọng và biết ơn đến những người phụ nữ.

Người phụ nữ Việt Nam dũng cảm, vị tha, giàu đức hy sinh, thủy chung, giàu tình cảm và tài năng, sáng tạo.

Thời chiến, người phụ nữ chăm lo hậu phương, vác súng, đấu tranh vì độc lập Tổ Quốc. Thời bình, người phụ nữ chăm lo gia đình, học tập, rèn luyện, phát triển và đóng góp to lớn cho xã hội và cộng đồng.

“The Dragon Lady” nổi bật với hình ảnh người phụ nữ cầm rồng vàng thay thế cho nguyên bản là khẩu súng M-16. Rồng là một loài vật thần thoại linh thiêng, tượng trưng cho sự uy dũng và cát tường. “Đại bác rồng" thuở xưa được dùng cho các lễ hội và sự kiện lớn, không để bắn giết kẻ thù.

“The Dragon Lady" không phải về chiến tranh hay giết chóc, mà nhiều hơn về người phụ nữ quật cường đứng lên vì Đất Nước, vì điều họ trân trọng và yêu thương. Tác phẩm đề cao người phụ nữ ở vai trò lãnh đạo tiên phong, truyền cảm hứng và cống hiến “vì một ngày mai tốt đẹp hơn.”