LIBERTY 4 LIFE

BACK STREET ALLEY WAY - SAIGON, VIETNAM
Tuesday, October 19th 2021
Written by Gumn//Nghi P__

Monica For Paradise Saigon.

Photos by* Huy Vu.

CỔ NÓI ĐI ĐÂY, CỔ KÊU ĐI ĐÓ

CỔ CHỈ ĐẰNG NÀY, CỔ DẪN ĐẰNG NỌ

SAU HẺM - LƯNG NGÕ, LET'S GO PLAY.

giống đi lạc trong sách,

tường vách không khác bầu trời.

mặt đất

khỏi

cổ tự lái cổ lên

(nhẹ hều mà cứ là là)

bay đua với hương trái cây nhiệt đới ấm ánh mặt trời.