LIBERTY 4 LIFE

EVERY VIET HAVE A DREAM.
Tuesday, May 31st 2022
Written by TANY

Photos by* TANY

Paradise luôn cố gắng vì mong muốn trên dưới đồng bào đoàn kết, đùm bọc, gắn bó. Chiếc khăn bandana Viet Tribe vừa mới mở bán mấy hôm nay chính là đúc kết niềm tin và mong mỏi của chúng tôi.

Chiếc bandana mang những yếu tố thiết kế được cóp nhặt từ lịch sử, con người xưa nay, xuyên suốt Bắc Nam đất nước, bổ trợ hài hoà cho nhau.

Mặt trời toả sáng ở trung tâm mở lối cho một tương tai tươi sáng của nhân dân. Bao quanh là các vòng tròn đồng tâm được trang trí bởi hoạ tiết lông chim công và lớp sao sáu cánh đặc trưng trên mặt trống đồng truyền thống.

Chữ tiếng anh “Paradise” và “Saigon", chữ tiếng Trung “天堂” (thiên đường) và “西貢” (Sài Gòn) trên khăn thể hiện sự tự do hội nhập quốc tế, cũng như để khắc ghi tính đa dạng trong văn hoá và lịch sử Sài Gòn.