LIBERTY 4 LIFE

MAMA GOT ME SOME VIET-CROCS
Friday, April 22nd 2022
Written by TANY

Photo by* TANY

Thằng Tèo,

có đôi dép đẹp

như cây kẹp

Mẹ ơi,

Con cũng muốn, con cũng muốn!