LIBERTY 4 LIFE

AIN'T NO OTHER PLACE LIKE THIS.
Tuesday, May 31st 2022
Written by TANY

Photos by* TANY

Hai năm dịch bệnh hoành hành đã khiến chúng ta quên béng mất không khí sục sôi, kèn tu tu, cờ đỏ phấp phới rợp đường, người trước người sau sát rạt đùn đẩy nhảy múa reo hò. Trận bão ngày hôm qua thiệt sự đã giải toả cái ngột ngạt bí bách sau từng ấy thời gian. Làm chúng tôi kẹt ngoài đường tới tận 2, 3 giờ sáng…

Nhưng tụi tui không có phàn nàn gì đâu mà vui vẻ, râm ran trong bụng nhiều. Đất nước trở về với những sinh hoạt náo nhiệt đó giờ, Sài Gòn trở lại với sự máu lửa vốn có của mình. Bóng đá kéo chúng ta gần nhau hơn, gắn bó hơn, đoàn kết hơn.