LIBERTY 4 LIFE

PARADISE WET*21 DROP — WITH THE PRD DUMAMI BOYZ
Tuesday, October 26th 2021
Written by Gumn//Nghi P__

Photos by* Ping Chao.

xe ôm bờ kè? anh không chở,
bốc đầu đội nón? chơi tới trời.
em nhìn chói chang, ngang qua, đi bộ
gang anh đủ nóng rồi, thôi em bước nhanh lên!!


may em live long and prosper.